V důsledku fúze sloučením společnosti STARTIP a.s. do nástupnické společnosti SLOT Group a.s., IČO 627 41 560, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10 se na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j.: MF -99407/B/2012/34 ze dne 29.10.2012 stala provozovatelem kurzových sázek STARTIP a.s. společnost SLOT Group a.s.