O společnosti

Oddanost našemu společenství

Náš závazek ve společnostech, ve kterých působíme, je pozoruhodný a jde s úspěchem za rámec běžného obchodního prostředí. Slotgroup jako odpovědná korporátní společnost podporuje stovky hodnotných neziskových organizací, občanských sdružení a charit v každé ze společností, kde působí. Kromě finanční podpory otevírá naše společnost dveře místním dobročinným organizacím shromažďováním finančních prostředků a poskytováním našich prostor k různým událostem. Naši zaměstnanci jsou aktivní v mnoha občanských organizacích a od poskytování potravin po darování krve nesobecky darují své prostředky a čas ke zlepšení života ve svém okolí.

Slotgroup se zavazuje být aktivní součástí společenství. Společnost učinila pro naši podporu tolik, že neustále hledáme nové a inovativní způsoby, jak přízeň oplatit.

Svým inovativním přístupem, dobrovolnou činností a finanční pomocí se účastníme řešení nejnaléhavějších výzev našeho společenství.

Oplácení zpět společenství je naší hlavní filozofií, která je zakotvena v každé úrovni činnosti společnosti Slotgroup. Ať již naši zaměstnanci slouží v neziskových úřadech, dobrovolně působí prostřednictvím programů našeho společenství, každý jedinec je podporován k účasti a zapojen do některých z aktivit splácení v naději, že pomůže jiným, kteří z mnoha důvodů prostě mohou potřebovat pomocnou ruku.